Właściwe leczenie uzależnienia jest scedowane na warunki stacjonarne i ambulatoryjne uzupełniane o grupy wspólnotowe. Terapia uzależnień przebiega według określonego schematu i trwa około dwóch lat. W tym czasie osoba uzależniona przechodzi przez kolejne etapy leczenia: a) detoksykację, która odbywa się na oddziale detoksykacyjnym i trwa ok 14 dni (czasem dłużej w zależności od stanu psychofizycznego pacjenta), b) etap motywacyjny i podstawowy – rozpoczynany w warunkach stacjonarnych, kontynuowany w warunkach ambulatoryjnych, oraz c) etap pracy grupowej na poziomie pogłębionym. Poszczególne etapy pracy terapeutycznej łączą w sobie pracę indywidualną i grupową, z dużym naciskiem na pracę w grupie, gdzie osoba uzależniona jest w gronie „ekspertów” choroby alkoholowej, którzy poprzez identyfikację, ale też konfrontację wspierają swoje trzeźwienie.
Niemniej bywa tak, że osoba z różnych przyczyn nie chce skorzystać z proponowanej oferty w placówkach ambulatoryjnych, czy stacjonarnych. Czasem musi spróbować własnych sił w pojedynkę, przekonać się, że jej ten problem dotyczy (lub nie dotyczy). Wtedy właśnie terapia indywidualna, psychoedukacja, motywacja do dalszego leczenia, czy też interwencja wobec osoby uzależnionej może być przełomem w jej patrzeniu na siebie jako osobę uzależnioną, a co za tym idzie na osobę chorą.
Trudnością i złożonością choroby alkoholowej jest fakt, że wraz z osobą uzależnioną choruje cały system rodzinny. Cierpi partnerka, która adaptuje się do sytuacji stresu i niepewności życia z uzależnionym partnerem. Cierpią dzieci, które są niepewne jutra, a w konsekwencji bywa, że wyrastają na niepewnych siebie dorosłych. A zatem każda z poszczególnych osób w rodzinie niesie na siebie brzmię alkoholizmu. Dlatego też warto sobie pomóc i skorzystać z terapii, aby móc cieszyć się życiem, bez alkoholu w tle.

509892947