Oferta

Psychoterapia indywidualna dorosłych
Cykl regularnych spotkań pacjenta z terapeutą, mających na celu poprawę funkcjonowania pacjenta, zmniejszenie przeżywanego cierpienia, poprawę jakości życia, czy osiągnięcie zamierzonego celu. Sesje terapeutyczne odbywają się jeden raz w tygodniu.
Czas trwania sesji – 45 min.
Cena sesji – 150zł.
Psychoterapia par
Spotkanie i rozmowa pary o sobie, swoich problemach i trudnościach. Poznawanie siebie, swoich funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych schematów poznawczych, a także swoich indywidualnych i rodzinnych historii adoptowanych do własnej relacji. Uczenie się komunikacji, rozmowy, a także konstruktywnych kłótni. Sesje terapeutyczne odbywają się co 2-3 tygodnie. Czas trwania sesji – 60 min. Cena sesji – 200 zł.
Pstchoterapia rodzin
Rodzinne spotkanie i rozmowa o sobie razem i każdego członka rodziny osobno. Zobaczenie i nazwanie problemu przez poszczególnych członków rodziny. Budowanie relacji, definiowanie zmiany, rozwój zaufania, odpowiedzialności, praca nad podsystemami rodzice i dzieci, uczenie się stawiania granic, konstruktywnych oczekiwań, komunikacji oraz wspieranie zdrowej relacji rodzic-dziecko. Spotkania odbywają się co 3 – 4 tygodnie.
Czas trwania sesji rodzinnej – 75 do 90 min.
Cena sesji – 250 zł.
Interwencja kryzysowa
Spotkanie w nagłej sytuacji, gdy osoba i/lub rodzina doświadcza kryzysu, czyli zaburzenia równowagi życiowej, co prowadzi do utraty umiejętności poradzenia sobie z napotykaną trudnością przy pomocy własnych środków i możliwości, a stosowane dotąd sposoby okazały się nieskuteczne. Sesja jednorazowa.
Czas trwania sesji – 60 min.
Cena sesji – 200 zł.
Psychoterapia online
Forma terapii adresowana dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z bezpośredniego kontaktu z terapeutą, czyli dla osób będąc poza granicami kraju, osób z ograniczeniami psychoruchowymi, mieszkających w małych miejscowościach, gdzie nie ma bezpośredniego dostępu do profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej. Sesja odbywa się jeden raz w tygodniu.
Czas trwania sesji – 45 min.
Cena za sesji – 150 zł.
Wizyta domowa
Spotkanie o charakterze konsultacyjno – interwencyjnym w szerszym gronie rodzinnym. Ustalenie celu spotkania i oczekiwań rodziny. Doraźna pomoc w formie rozmowy, psychoedukacji, poszukiwanie kierunków oraz motywacji do zmiany. Możliwa jest również interwencja w rodzinie z problemem alkoholowym motywująca osobę uzależniona do podjęcia leczenia.
Czas trwania sesji – 90 min.
Cena za spotkanie od 400 zł (w zależności od odległości od miejsca zamieszkania).

Metody pracy

O mnie

Jak pracuję?

 
Indywidualne podejście
 

Nie ma dwóch takich samych osób, czy dwóch takich samych historii. Każdy człowiek ma swoją własną opowieść, indywidualną wrażliwość i zupełnie odrębne sposoby radzenia sobie z problemem czy też sposób widzenia własnego świata. Właśnie o tym będziemy rozmawiać, abym mogła Cię poznać i jak najlepiej wykorzystać moje umiejętności żeby Ci pomóc.

 
Życzliwa i przyjazna atmosfera

Spotkanie z terapeutą jest obciążone dużą dozą trudności, obaw przed oceną, opowiedzeniem o swoich trudnościach, wstydem i bezsilnością. Wiem o tym, dlatego staram się tworzyć przyjazną i życzliwą atmosferę bo wiem, że w takim klimacie łatwiej się mówi o trudnościach i problemach. Łatwiej też o zaufanie i zbudowanie przymierza terapeutycznego.

 
Relacja terapeutyczna

Musi „zaiskrzyć”. W relacji trzeba się poczuć dobrze, żeby móc zaufać i powierzyć swoje lęki, obawy i trudności. To co leczy to właśnie relacja. Rozmowa. Zaufanie. Wtedy można bezpiecznie przejść przez meandry własnej terapii bazując na bezpiecznej i wspierającej relacji terapeutycznej.

 
Psychoedukacja

Często osoby nie wiedzą. Tak po prostu. Nikt nie wie wszystkiego i to jest piękne, bo można się wiele nauczyć od innych. A więc uczę, tłumaczę i wyjaśniam, zwłaszcza zawiłości związane z chorobą alkoholową.

 
Holistyczne podejście

Człowiek to pełnia! Fizyczne i psychiczne zespolenie w jedną pełnię! Poza tym umiejscowiony jest w jakiejś strukturze relacji, więzi i zależności. A zatem ważny jest dla mnie człowiek, jego emocje, ciało, psychika zanurzony w kontekście społecznych uwarunkowań.

 
Dowody naukowe

Pracuję w oparciu o rzetelną wiedzę opartą na bazie naukowych badań empirycznych potwierdzających skuteczność stosowanych przeze mnie metod pracy psychoterapeutycznej. Stosuję sprawdzone metody i techniki pracy terapeutycznej.

 
Diagnoza

Rozpoznanie problemów i trafna diagnoza służą opracowaniu skutecznej interwencji, a w konsekwencji zaproponowaniu najlepszej formy pomocy adekwatnej do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby.

 
Etyka

Pracuję w zgodzie z własnym sumieniem oraz Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty. Staram się szanować światopogląd pacjenta, sama będąc transparentna w tym obszarze.

 
Pasja

Pracuję z pełnym zaangażowaniem i lubię to co robię! Bartek Wrona pisał, że „satysfakcja terapeuty jest produktem ubocznym terapii”, niemniej lubię ją czuć, gdy widzę wzruszenie spowodowane odkrywaniem siebie, gdy dostrzegam radość ze zmiany, i ufność w swoje możliwości. Pasjonuje mnie psychologia życia człowieka dorosłego, pokonywanie własnych ograniczeń, podejmowanie nowych wyzwań, zobowiązań, po postu życie.

   
W czym mogę pomóc?

Bywają dni, że czujesz się gorzej, nie masz motywacji do działania, dopada Cię smutek, poczucie pustki i bezradności. Tak bywa. Jeśli ten stan trwa dzień, dwa dni, nie ma powodu do obaw, zresztą wiesz, że to mija. Jednak jeśli to trwa kilkanaście dni, kilka miesięcy i nie przechodzi, to znaczy, że warto skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże Ci przyjrzeć się źródłom tego stanu. Jeśli czujesz do tego lęki, pojawiają się myśli rezygnacyjne i dopada Cię poczucie bezsensu życia, nie zwlekaj! Zapraszam do kontaktu.

Magister socjologii – praca socjalna, Instytut Socjologii UJ
Doktorantka – Wydział Filozoficzny UJ
Systemowa Terapia Rodzin – całościowe, atestowane przez PTP szkolenie z zakresu Terapii Systemowej Rodzin
Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu 1433)
Studium Umiejętności Psychologicznych, MOSTU Kraków
Studium Psychoterapii Uzależnień, MOSTU Kraków, całościowe szkolenie atestowane przez PARPA

Kontakt

Adres
ul. Kościuszki 66A 32-650 Kęty
Dane kontaktowe
E-mail: serenity.psychoterapia@gmail.com Phone: 509 892 947

    509892947